ניסיון החיים מלמד כי רבות הפניות הנדחות ע”י חברות הביטוח שכן חברות הביטוח הינן מוסדות לכוונת רווח, וככאלה תשלום תביעות בהכרח גורם לירידה ברווחיותן. פנית לקבל תשלום מחברת הביטוח ונדחית? אל תקבל את דחיית חברת הביטוח כ”חקוקה בסלע”, תפנה אלינו ונלחם עבורך!

ראו מאמרים בנושא ביטוחי חיים, סיעוד ואובדן כושר עבודה: