המוסד לביטוח לאומי רואה עצמו כגוף המופקד על הביטחון הסוציאלי של תושבי מדינת ישראל. בהתאם לפרסומים הרשמיים של המוסד, המוסד אמון על הבטחת אמצעי מחייה למי שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם – אך ניסיון החיים מלמד כי מנגנון המוסד לביטוח לאומי הינו מורכב מאוד ואינו נגיש במלואו לאזרח מן השורה..

ראו מאמרים בנושא ביטוח לאומי: